szczepienia 3 – intepelacja poselska

Interpelacja nr 1077

do ministra zdrowia

w sprawie zasadności obowiązkowego szczepienia dzieci

Szanowna Pani Minister! Zasadność obowiązkowych szczepień dzieci jest często kwestionowana nie tylko przez rodziców, ale także lekarzy. Dotyczy to przede wszystkim szczepień skojarzonych. Według doniesień prasowych (˝Integracja˝ nr 1/2008) w Polsce nie jest prowadzona ewidencja powikłań poszczepiennych u dzieci. Prawo, które wymusza stosowanie szczepionek, w tym także skojarzonych, wzmacniane jest przez lobbing firm farmaceutycznych. Rodzice, którzy świadomie rezygnują ze szczepień, obawiając się powikłań poszczepiennych, są karani.

Znane są badania zasadniczo kwestionujące potrzebę szczepień. Lekarze wskazują, że nie ma przekonujących dowodów na to, że szczepionki zapobiegają chorobom, a czasem, wręcz przeciwnie, powodują szereg skutków ubocznych, których konsekwencje są gorsze niż pierwotna choroba.

Przeciwko obowiązkowym szczepieniom występuje np. dr n. med. Jacek Czalej, który pisze: ˝Nie jestem zwolennikiem skojarzonej szczepionki przeciw śwince, odrze i różyczce. Ma ona potrójną siłę rażenia, jest podawana pozajelitowo, może dawać doraźne i odległe powikłania, a przecież w naturalnych warunkach dziecko nie zapada na wszystkie choroby jednocześnie˝.

Wielu pediatrów jest przekonanych, że odry, świnki, różyczki czy ospy wietrznej, czyli chorób zakaźnych wieku dziecięcego, nie należy unikać, ponieważ wzmacniają one układ odpornościowy organizmu dziecka.

W Polsce szczepi się już kilkudniowe dzieci. Według dr n. med. Jerzego Jaśkowskiego ˝maksimum zgonów z powodu nagłego niemowlęcego syndromu śmierci (SIDS) występuje u niemowląt pomiędzy 2 a 4 miesiącem życia, czyli dokładnie po pierwszych szczepieniach. Spowodowało to np. w Japonii przesunięcie terminu szczepień z 2 miesięcy na 2 lata. Po tej zmianie gwałtownie zmalała liczba zgonów kwalifikowanych jako SIDS˝.

W Polsce nie informuje się rodziców o możliwości wystąpienia powikłań poszczepiennych. Tymczasem np. pracownicy Fundacji Synapsis mają informacje od rodziców, że pierwsze objawy autyzmu pojawiły się niedługo po szczepionce.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w poradniach pediatrycznych i w punktach szczepień jest prowadzona ewidencja powikłań poszczepiennych u dzieci? Jeśli tak, to jakie są wyniki tej ewaluacji? Jeśli obserwacje takie nie są prowadzone, to czy nie należy ich rozpocząć, korzystając także z badań w innych krajach?

Z poważaniem

Poseł Joanna Fabisiak

Warszawa, dnia 1 lutego 2008 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 1077

w sprawie zasadności obowiązkowego szczepienia dzieci

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, znak: SPS-023-1077/08, z dnia 20 lutego 2008 r., interpelacją pani poseł Joanny Fabisiak w sprawie zasadności obowiązkowego szczepienia dzieci, uprzejmie informuję, co następuje:

Szczepienia ochronne są powszechnie uznawaną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym. Wytworzona w ich wyniku odporność poszczepienna chroni bowiem przed zachorowaniem nie tylko osobę szczepioną, ale także w odniesieniu do wielu chorób zakaźnych zapewnia ochronę przed szerzeniem się choroby w całej populacji, gdyż wobec niewielkiej liczby osób podatnych na zakażenie w populacji (np. przy zaszczepieniu powyżej 95% populacji) uniemożliwia szerzenie się chorób zakaźnych. W odniesieniu do niektórych chorób umożliwiło to ich całkowite wykorzenienie (ospa prawdziwa, choroba Heinego-Medina w Europie) lub niemal zupełny brak zachorowań (odra, wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci).

Realizując upoważnienie ustawowe dla ministra zdrowia zawarte w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych – obecnie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.) kolejni ministrowie zdrowia określali szczepienia obowiązkowe, tj. szczepienia, którym rodzice bądź opiekunowie są zobowiązani poddawać dzieci w terminach regulowanych w programach szczepień ochronnych. Nakładanie obowiązku szczepień ma więc na celu zapewnienie powszechności ich wykonywania, gdyż, jak wyjaśniłam wcześniej, jedynie uodpornienie ok. 95% populacji zapewnia przerwanie występowania niektórych chorób zakaźnych w populacji. Wykaz szczepień obowiązkowych został podany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z późn. zm.). Szczegółowe wytyczne merytoryczne dotyczące wykonywania szczepień ochronnych stanowiące ˝Program szczepień ochronnych na 2007 r.˝ (do czasu wydania nowych wytycznych obowiązuje również w 2008 r.) zawiera komunikat głównego inspektora sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r. (Dz. Urz. MZ Nr 5, poz. 19).

Każdorazowo przed włączeniem szczepienia do szczepień obowiązkowych rozpatrywane są następujące przesłanki uzasadniające nałożenie takiego obowiązku. Są to m.in.:

– Konieczność zwalczania chorób zakaźnych podlegających w świecie wykorzenieniu i zwalczanych na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (np. odry, choroby Heinego-Medina) zgodnie ze zobowiązaniem się Polski do współdziałania z WHO w wykorzenianiu chorób zakaźnych.

– Zwalczanie tych chorób zakaźnych, którym można efektywnie zapobiec w drodze szczepień (odporność populacyjna), np. szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, chorobie Heinego-Medina, lub ograniczyć występowanie ciężkich postaci zakażeń, np. szczepienia przeciw gruźlicy, różyczce, śwince.

– Szczepienia obowiązkowe dla osób z grup ryzyka szczególnie ciężkiego przebiegu zachorowań na choroby zakaźne w celu zapobieżenia nie tylko ujemnym skutkom zdrowotnym dla osoby zakażonej, ale również służące ochronie ogółu społeczeństwa przed społecznymi skutkami występowania ciężko przebiegających zachorowań na choroby zakaźne, a związanych z koniecznością ponoszenia ze środków publicznych wydatków związanych m.in. z kosztami leczenia powikłań, świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością lub opieką nad przewlekle chorymi, zasiłkami pogrzebowymi itp.

Pani poseł w interpelacji powołuje się na doniesienia bliżej nieznanych autorów, publikowane w pismach niemających charakteru naukowego. Tym samym publikacje te nie mają jakiegokolwiek znaczenia w dochodzeniu do uznania zasadności lub stwierdzania braku zasadności szczepień ochronnych, jako metody zapobiegania zachorowaniom i zwalczania chorób zakaźnych i są wyrazem wyłącznie osobistego przekonania ich autorów. Nie mogą być nawet poddane rzetelnej krytycznej ocenie. Doskonałymi przykładami takich rzekomo naukowych doniesień przytaczanych w interpelacji jest co najmniej nieudowodnione, jak nie całkowicie mylne przekonanie, o związku autyzmu wczesnodziecięcego ze szczepieniami ochronnymi lub o związku szczepień ochronnych niemowląt z występowaniem zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS). Całkowicie nieuzasadnione i mylne jest również przekonanie pani poseł J. Fabisiak, że wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw niektórym chorobom zakaźnym jest skutkiem lobbingu firm farmaceutycznych, gdyż wykazałam wyżej, jakimi przesłankami merytorycznymi kierują się ministrowie zdrowia, nakładając taki obowiązek.

W związku z podnoszoną w końcowej części interpelacji poselskiej kwestią nadzoru nad występowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych pragnę poinformować, że ich występowanie podlega zgłaszaniu i rejestrowaniu przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na podstawie przepisów art. 19 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń. Wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19 ust. 3 ww. ustawy rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz. U. Nr 241, poz. 2097, z późn. zm.) określa m.in. kategorie odczynów poszczepiennych podlegających obowiązkowi zgłaszania oraz kryteria ich rozpoznawania. Ponadto wszystkie działania niepożądane szczepionek są zgłaszane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.).

Dane o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych są dostępne w opracowaniu publikowanym corocznie na zlecenie głównego inspektora sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie pt. ˝Szczepienia ochronne w Polsce w … roku˝. Dane te są również dostępne na stronach internetowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (www.pzh.gov.pl).

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Krzysztof Grzegorek

Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 1077

w sprawie zasadności obowiązkowego szczepienia dzieci

Szanowny Panie Marszałku! …

Pani poseł w interpelacji powołuje się na doniesienia bliżej nieznanych autorów, publikowane w pismach niemających charakteru naukowego. … Całkowicie nieuzasadnione i mylne jest również przekonanie pani poseł J. Fabisiak, że wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw niektórym chorobom zakaźnym jest skutkiem lobbingu firm farmaceutycznych, gdyż wykazałam wyżej, jakimi przesłankami merytorycznymi kierują się ministrowie zdrowia, nakładając taki obowiązek.

Sekretarz stanu

Krzysztof Grzegorek

Poseł Grzegorek przed sądem
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wi…..sadem.html

TVN: Wiceminister zdrowia przyjął łapówkę
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wi…..powke.html

Reklamy

Posted on 1 kwietnia 2010, in Depopulacja/Medycyna. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: