Kongres Wakcynologów czy spotkanie handlowców

 

 Wpisał: dr Jerzy Jaśkowski

Argument siły czy siła argumentów!?

 

Pogrobowcy nauki

 

A naprawdę stwierdzono, że skuteczność szczepionek przeciwko grypie jest taka sama jak mycie rąk

 

dr Jerzy Jaśkowski

 

                                     

Od ponad 30 lat obserwujemy katastrofalną zapaść nauki i edukacji. Zamiast dowodów naukowych, eksperymentalnych potwierdzających jakąś hipotezę, coraz częściej podawane są jak mawiał tow. B. Geremek-Beniamin Lewertow jako dowody “fakty prasowe” http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronisław_Geremek. Powoduje to, oprócz zapaści finansowej, o wiele trudniejszą do pokonania-zapaść intelektualną. Trzeba się po prostu przyznać, zmiany jakie dokonały się w ostatnich 30 latach [od 1981r.] cofnęły polską naukę o 50 lat za przysłowiowymi murzynami. Poniższy tekst uzasadnia to twierdzenie.

Dlatego z dużym zaciekawieniem zapoznałem się z wywiadem jakiego udzielił pani red. Ewie Gosiewskiej,  pan prof. Krzysztoń Simon, będący Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych jaki odbył się we Wrocławiu  pod koniec września 2012 roku.

Ciekawość była podwójna.

Po pierwsze; mamy dwudziesty pierwszy wiek i otwarcie na świat, czyli dostęp do prac naukowych większości ośrodków medycznych, zarówno dzięki wyjazdom jak i internetowi dużo, dużo większy aniżeli przed np. 30 laty.

Po drugie; mamy demokrację a więc wolność wypowiadania opinii , co gwarantuje nam zarówno Konstytucja jak i par. 18  Deklaracji Praw  Człowieka.

Sądzę, że równo art. 38 i 39   Konstytucji jak i art. 68  obwiązują w każdej sytuacji. Artykuły te mówią wprost: cyt.”

 

Art. 38: “ Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.” [ czyli nie można stosować środków nieprzebadanych ,wątpliwej jakości

Art.39:” nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyrażenia dobrowolnie zgody.”  Jak nazwać stosowanie szczepionek zaliczanych do grupy C  wg. FDA – USA, jakości medycznej, czyli nieprzebadanych?

 

Art.68:”  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia,

Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku  [ czyli nie będą stosowały preparatów pogarszających lub narażających na pogorszenie stanu zdrowia].

Już w 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła Model Deklaracji Praw Pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach. W dokumencie tym określa się, że KAŻDY ma prawo do cyt:

“ -poszanowania swojej osoby ludzkiej

-samodecydowania [ do informacji o stanie zdrowia i PROPONOWANYCH PROCEDURACH LECZNICZYCH wraz z ryzykiem i przewidywaną korzyścią, do decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na działania medyczne],

-poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby [ do NIEDOKONYWANIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH BEZ WYRAŻENIA ZGODY]”.

Po trzecie; od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku istnieje Kodeks  Zasad pisania prac naukowych w oparciu o rzetelne badania, a nie wypowiedzi samozwańczych ekspertów.

Po czwarte; mieszkamy na obszarze cywilizacji, od ok. 2000 lat zwanej łacińską, czyli przynajmniej od 1990 roku nie powinniśmy stosować azjatyckich obyczajów, chyba że z mlekiem matki je  wchłanialiśmy.

Niestety już pierwsze zdania odpowiedzi Wielce Szanownego Kolegi Lekarza z tytułem profesorskim rozczarowują, są jakby żywcem wyjęte z minionej epoki dominacji azjatyckiej w naszym nieszczęśliwym Kraju. Cytuję: te wszystkie ruchy antyszczepionkowe mają charakter zbrodniczyi dalejOrgana państwa powinny się tym zająć”.

Przyznacie PT Czytelnicy, że u osoby z wyższym wykształceniem takie wypowiedzi co najmniej dziwią. Pan Profesor zapomina, że w państwie prawa istnieje np. Konstytucja, która mówi wyraźnie, że obywatel ma prawo do wyboru metody leczenia. No tak, ale pewni obywatele przypisują sobie zasadę nieomylności. Na ogół łączy się to z wiekiem. Tym bardziej dziwią wypowiedzi  publiczne p. prof. Krzysztofa Simona, ponieważ z wiekiem pamięta się dobrze wszelkie stare zdarzenia, a  zapomina się o dopiero co minionych. Przypadek prof. Krzysztofa Simona jest dokładnie odwrotny. Pamięta nowe prospekty reklamowe Big Pharmu, a zupełnie zapomniał materiały naukowe  s przed lat. Dlatego jego wypowiedzi są świadectwem ignorancji współczesnej wiedzy naukowej i medycznej. Ciekawe w jakim celu?

Prof. Krzysztof Simon twierdzi [3 akapit, 7 wiersz omawianego wywiadu] , że w interesie państwa… najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne. Skąd taka pewność, nie wiadomo, ponieważ nie podaje żadnych prac naukowych. Także sam nie opracował żadnej pracy, która by potwierdzała jego wypowiedź. Mało tego,  podręcznik Zarys Epidemiologii, wydany dla średnich  szkół medycznych przez Ministerstwo Zdrowia w 1996 roku, przeczy temu w 100 %. Przedstawione w nim dane pokazują wyraźnie, że spadek zachorowań następował wiele lat przed wprowadzeniem jakiejkolwiek szczepionki na rynek.

Standardowy przykład sekty szczepionkarskiej o rzekomej skuteczności szczepień-(ospa) pokazuje, że trzeba było aż 12 pokoleń,  aby WHO uznało zniknięcie ospy i to wszystko po aż 8 pokoleniach szczepień. Nie wspomina się oczywiście o takim drobiazgu jak epidemia ospy w Anglii w 1870/71 kiedy to zginęło kilkaset tysięcy szczepionych, a  przed szczepieniami umierało tylko kilka tysięcy ludzi na ospę. Marynarka wojenna JKM, wprowadzająca przymus szczepień, notowała statki widma gdzie całe załogi wymierały z powodu epidemii jakie wybuchały na statkach.

[W oryg. ] Ryc  1. pokazuje wielkość epidemii ospy w latach 1880 – 1908 w wybranych krajach w których szczepiono ludzi i w mieście Leicester w którym nie zaszczepiono ludzi.  I tak, w liczbach bezwzględnych, w Japonii w latach 1886-1908  wśród szczepionych zachorowało 288779, a zmarło 77415 osób.

W sumie w tym okresie zachorowało 296730 osób,  a zmarło 78134 co stanowi ponad 26% wśród szczepionych. Wśród nieszczepionych dane są o wiele bardziej korzystne, zachorowało 1206 osób ale zmarło tylko 61, co stanowi ok. 5%, a więc 500 % mniej w porównaniu z grupą szczepionych.

W Niemczech po zaszczepieniu 96% populacji przeciwko ospie wystąpiła epidemia, która zabrała 125000 ofiar. Czyli wbrew ignorantom z sekty szczepionkarskiej zaszczepienie całej populacji nie wpływa na jej stan zdrowia , wręcz występuje sprzężenie odwrotne. Im więcej zaszczepimy, tym więcej zachoruje. Potwierdzają to ostatnie badania kanadyjskie [2011-2012].

Podobnie wygląda  sprawa z innymi chorobami zakaźnymi. Przypomnę PT Panu  Profesorowi, kierownikowi naukowemu Konferencji, historię kilku takich chorób :

[W oryg. ]  Ryc.2  Zachorowania i szczepienia na błonicę

W Australii w latach 1880- 1970  następował systematyczny spadek zachorowań na błonicę. Wprowadzenie szczepionek w 1940 roku praktycznie nie zmieniło trendu spadkowego, wręcz zahamowało obserwowane wcześniej tempo spadku.[Ryc.2]

Podobny spadek zanotowano w przypadku gruźlicy.  W USA, gdzie przymusowych szczepień nie było, spadek zachorowań był taki sam jak w Anglii ,gdzie szczepienia były obowiązkowe.

W latach 1970 zaszczepiono przeciwko gruźlicy w Indiach 260 000  ludzi. Jak się okazało to najczęściej chorowały właśnie te szczepione osoby (The Lancet 12/1/80 s. 73)

[W oryg. ]    Ryc.3. Zachorowania i data wprowadzenia szczepień w przypadku odry.

Jak widać na wykresie, spadek śmiertelności na odrę nastąpił  na długo przed wprowadzeniem szczepień.

W 1977 r. dr Jonas Salk, twórca szczepionki przeciwko polio , oświadczył przed komisją kongresu USA, że masowe szczepienia przeciwko polio były przyczyną większości zachorowań na tę chorobę w USA po 1961 roku (Science 4/4/77 „Abstracts”)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk

W 1978 roku na 5140 przypadków kokluszu w Szwecji  aż 84% dzieci było [poprawnie trzykrotnie] zaszczepionych ( BMJ 283:696-697, 1981)

[W oryg. ] Ryc.4 Zachorowania na krztusiec na Węgrzech .

Wykres na ryc 4.  pokazuje sytuację na Węgrzech. Szczepionkę rzekomo zapobiegającą krztuścowi wprowadzono dopiero w 1955 roku. Po pierwszej serii nastąpił wyraźny wzrost zachorowań na krztusiec.

[W oryg. ]  Ryc.5 Zachorowania na krztusiec-koklusz w Australii.

Wykres pokazuje spadek zachorowań na koklusz w Australii. Wyraźnie widoczny jest spadek zachorowań na  50 lat przed wprowadzeniem szczepień.

Pikanterii dodaje sprawie fakt wystąpienia epidemii kokluszu w 2010/11 roku w USA właśnie u szczepionych dzieci.

Tzw. hiszpańska grypa z 1918 roku, która zabiła od 20 do 40 milionów ludzi rozpoczęła sie po masowych szczepieniach w wojsku. I Wojna Światowa, była początkiem akcji przymusowych szczepień w wojsku.  Wojsko zawsze i wszędzie miało dziwne podejście do życia ludzkiego.

Po szczepieniu przeciwko żółtej gorączce w Armii USA w ciągu 6 miesięcy zmarło 63 żołnierzy a u 28.585 wystąpiło zapalenie wątroby. Raport senatora J.D. Rockefellera z 1994r. ujawnia, że wojsko narażało celowo tysiące żołnierzy na rozmaite zakażenia, wypróbowując na nich później szczepionki.

Jeszcze bardziej bałamutnie wygląda sprawa szczepień przeciwko WZW B,  w wypowiedziach  p.prof. Krzysztofa Simona.

[W oryg. ] Ryc.6 Zachorowania na WZW w Polsce.

Wyraźnie można zaobserwować, że  spadek zachorowań nastąpił na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Wprowadzenie Stanu Wojennego przez huntę wojskową i reglamentacja środków czystości spowodowała ponowny wzrost zachorowań.   Zmiany lat 90-tych, a więc dostęp swobodny do mydła i środków czystości spowodował spadek zachorowań na kilka lat przed wprowadzeniem  przymusowych szczepień. Szczepienia populacji w Polsce wprowadzono dopiero w 1997 roku.Trudno aby specjalista hepatologii o tym nie wiedział. Musisz sobie sam Drogi Czytelniku na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego Szanowny Profesor wprowadza ludzi w błąd.

Tak więc, wprowadzenie obowiązkowych szczepień dzieci nie znajduje ŻADNEGO UZASADNIENIA, ANI MEDYCZNEGO, ANI NAUKOWEGO.

Pomimo posiadania wiedzy o wpływie higieny na liczebność zachorowań, nikt  nie wprowadził do szpitali wyparzarek do naczyń, tylko jedna salowa zmywała tą samą  szmatką wszystkie talerze z oddziału, ale to żadnemu pracownikowi San Epidu to nie przeszkadzało.  Tak było do końca XX wieku , a w mniejszych szpitalach jest do dnia dzisiejszego.

Jako anegdotę mogę podać Szanownemu Koledze, że podmywanie  p.py po akcie defekacji wymyślili Chińczycy ok. 1000 lat temu. Ok. 500 lat temu przekazali swoją wiedzę  i papierowe ręczniki do wycierania  t – ka  Portugalczykom. Przez  następne 500 lat ze zdziwieniem obserwują, że biali zamiast po wymyciu wysuszyć pośladki papierowym ręcznikiem rozcierają g . po  d.

I jak się Pan na to zapatruję z punktu widzenia chorób zakaźnych.  Przecież wiadomo, że po niektórych szczepieniach jeszcze przez 5-6 tygodni wydala się wirusa z kałem. W jakim szpitalu po Pana interwencji wprowadzono możliwość podmywania pośladków po defekacji?? Jak by nie było,  jest to ewidentnie najtańszy sposób prowadzenia profilaktyki chorób zakaźnych! I najtańszy!!! co w dobie zatapiania naszej “zielonej wyspy” powinno mieć niebagatelne znaczenie.

Podobnie wygląda sprawa z innymi chorobami zakaźnymi. Czyżby  PT Przewodniczący Komitetu Naukowego nie wiedział o tym ?

Poniższy wykres pokazuje wyraźnie,że spadek zachorowań następował w podobny sposób we wszystkich chorobach, nawet tych na które do dnia dzisiejszego nie wymyślono szczepionek.

Ryc.7 Spadek zachorowań na szkarlatynę

[W oryg. ]

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/#000_Top_of_Page

http://www.vaclib.org/sites/debate/images/typhoidfever.gif

Widoczny na rycinie 7 spadek zachorowań na szkarlatynę nastąpił w tym samym okresie co w przypadku poprzednich chorób. Na szkarlatynę brak szczepionki!

Tak więc zgadzam się z panem “trzeba być konsekwentnym”. Jak się twierdzi , że szczepienia pomagają na coś , oczywiście nie mówimy o kasie firm szczepionkarskich, to trzeba to udowodnić. Jest to zgodne z zasadami współczesnej tj. od lat 80 -tych obowiązującej zasady pisania prac naukowych. A swoja drogą ciekawe, że właśnie w przemyśle szczepionkarskim te zasady są dziwnie pomijane.

Pogrobowcy nauki

czII

Konferencja, której kierownikiem naukowym był pan profesor Krzysztof Simon sponsorowana była przez takie tuzy farmacji jak: ostatnio skazane w USA za łapówkarstwo, podawanie nieprawdziwych informacji przekupstwo lekarzy.

Tematy jak na konferencję naukową przystało, były jak najbardziej naukowe . Podaję kilka z nich poniżej. Muszę powiedzieć, że przez ponad 40 lat pracy zawodowej nie spotkałem się jeszcze na konferencjach naukowo-medycznych z pracami o takim charakterze w opracowaniu, co wypada podkreślić, lekarzy.

Sympozjum przedkonferencyjne II: Szczepienia ochronne w samorządowych programach profilaktycznych

          Przyszłość samorządowych programów szczepień, korzyści i trudności w realizacji programów z punktu widzenia władz samorządowych (moderatorzy: dr med. H. Czajka, prof. L. Szenborn).

          Rola towarzystw naukowych i konsultantów wojewódzkich w inicjowaniu i opiniowaniu działań samorządów w obszarze szczepień ochronnych (prof. A. Radzikowski, WUM, W-wa; dr hab. med. T. Jackowska, CMKP, W-wa).

          Ruchy antyszczepionkowe i jak wyjaśniać zasiewane przez nie wątpliwości.

          Sesja satelitarna firmy GlaxoSmithKline Szczepienia ochronne u dzieci urodzonych przedwcześnie (sala A) Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szenborn (Akademia Medyczna, Wrocław), prof. dr hab. med. T. Jackowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa).

Warto zapamiętać te nazwiska i przypominać sobie w czasie czytania publikacji gazetowych. Z programu konferencji nazwanej naukową wyraźnie widoczny jest cel pranie mózgów.Czyli raczej rozwijano praktycznie program MK-Ultra.

Tak więc, nie rzetelne badania naukowe, ale fakty gazetowe mają istotne znaczenie dla wakcynologów. Wbrew bowiem twierdzeniom Wielce Szanownego pana Profesora naukowe prace całkowicie podważają jakikolwiek sens szczepień.

I tak, np. znana Panu Profesorowi Krzysztofowi Simonowi,  Cohrane Database Syst Rev 2006 January 25 (1) podaje , po przeanalizowaniu 51 badań obejmujących 263 087 dzieci , że jakość prezentowanych prac była tak niska, że analiza bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczności była niemożliwa.

T.Jefferson et all  w liście do Lancet  03.09.2005 stwierdzili, że nie mogli  doszukać się prac wskazujących na bezpieczeństwo szczepionek przeciwko grypie.

Podobnie  w innej,  meta analizie Cohrane Databases  Syst. Rev. 2010  Feb. 17 (2)  :” Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych” stwierdzono , po  przeanalizowaniu 72 badań obejmujących osoby powyżej 65 roku życia, że “Dostępne dowody wskazują na niską skuteczność szczepionek u osób starszych . W innym zestawieniu stwierdzono, że skuteczność szczepionek przeciwko grypie jest taka sama jak mycie rąk.

Jak do tej pory brak  badań wskazujących na celowość i skuteczność szczepionek u dzieci poniżej 23 miesiąca życia.

W tym momencie pragnę przypomnieć Wielce Szanownemu  Koledze, że mycie rąk :

1.   Jest absolutnie bezpieczne, jak do tej pory nie zaobserwowano po myciu żadnych powikłań ani NOP.

2.   Jest zdecydowanie konkurencyjne ekonomicznie ok. 100 razy tańsze.  Co szczególnie w naszym nieszczęśliwym Kraju [St. Michałkiewicz]  w okresie zatapiania “zielonej wyspy”[premier Tusk] ma niebagatelne znaczenie.

3.   Jest łatwo dostępne i nie wymaga przeszkolonego personelu.

4.   Raz zakupiona partia mydła ma długi okres trwałości.

5.   Nie wymaga specjalistycznego transportu ani przechowywania.

6.   Nie straszy dzieci i nie boli.

7.   Nie zanotowano zgonów po myciu.

Poza tym mydło nie zawiera  substancji wprowadzanych bezpośrednio do krwioobiegu. Od 1728 roku wiemy, że krew krąży w systemie zamkniętym. Aż 75% przeciwciał znajduje się w układzie pokarmowym, a ponad 20% w skórze i układzie oddechowym.  Proponowany i wymuszany  przez PT Pana  system szczepionkarski, pomija te naturalne mechanizmy obronne wprowadzając m.in. poniższe substancje bezpośrednio do krwioobiegu.

Poniżej wymienię tylko niektóre substancje  zawarte w szczepionkach:

1.      Rozproszone wirusy lub  bakterie, a także,  jak w przypadku szczepionki Polio rakotwórczy wirus SV – 40.[info dr Salka].

2.      Rtęć – neurotoksyna-  w ilości przekraczającej kilkaset procent dopuszczalne normy.

3.      Aluminium-neurotoksyna- uszkadza, mózg, szpik kostny,kości.

4.      Formaldehyd czynnik rakotwórczy, przypominam  – podawany bezpośrednio do krwioobiegu.

5.      Polisorbat 80 – powodujący uszkodzenia dróg rodnych i zaniki jąder.

6.      Żelatyna ze świń i kur karmionych genetycznie modyfikowaną paszą.

7.      Glutaminian sodu jest przyczyną zaburzeń metabolicznych drgawek etc.

8.

Ryc. 8 Zawartość rtęci w szczepionce przeciwko grypie(kolor czerwony) i dopuszczalna norma (kolor zielony)

(8) Rycina obok  przedstawia zawartość rtęci w szczepionce przeciwko grypie. Jak wiadomo rtęć stosuje się od 80 lat w szczepionkach. Nie ma ona żadnego wpływu na samą szczepionkę,  ale zapobiega ewentualnym zakażeniem roztworu. I przez te ponad 80 lat PT Wakcynolodzy nie umieli , albo nie chcieli [ wybrać właściwe słowo]  opublikować prac naukowych o skutkach takiego bezmyślnego podawania jednego z najbardziej toksycznych pierwiastków, bezpośrednio do mózgu małych dzieci!

http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related

Jak to jest, że Pan, który z pewnością składał przysięgę Hipokratesa nie informuje o tym studentów i młodych lekarzy?

Dlaczego np. ani w Medycynie Praktycznej -pediatrii, Szczepieniach nie informuje się PT Kolegów lekarzy o tym , że  badania przeprowadzone w USA na 17 674 dzieciach wykazały, że;

1.   Wskaźnik występowania astmy u dzieci szczepionych był wyższy o 120%

2.   Wskaźnik występowania ADHD u zaszczepionych chłopców był wyższy o 317%

3.   Wskaźnik zaburzeń neurologicznych u szczepionych chłopców był wyższy o 185%.

Dlaczego nie podaje się, że autyzm rozpoznano dopiero ok. 10 lat po wprowadzeniu szczepień dzieci? tj. w latach 30-tych ubiegłego wieku? Stwierdzano w tamtym okresie 1 przypadek na 10 000 porodów,  obecnie- 1 przypadek stwierdza się  na 25 porodów. Odrzucam jednocześnie wszelkie pokrętne wyjaśnienia sekty szczepionkarskiej, że mogą być inne powody. Mieliście PT Państwo ponad 50 lat, czyli dwa pokolenia, aby to udowodnić!  I nie potrafiliście!  Przy obrocie takimi pieniędzmi !!!   to jawny skandal.

 

Dlaczego nie podaje się , że począwszy od 1980 roku zachorowania na autyzm gwałtownie wzrastają,  wraz ze wzrostem ilości szczepionek podawanych dzieciom

I tak, o ile w latach 1980 jeden przypadek autyzmu przypadał na 10 000 porodów, to obecnie  jeden przypadek  jest na ok. 100 porodów.

Dlaczego Pan, Profesor wyższej uczelni , jak zwykły …[wpisać właściwe słowo] szkaluje swojego kolegę dr A. Wikefieda, chociaż wiadomo od kilku lat, że 17 uczelni potwierdziło jego badania.  Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że u dzieci z autyzmem wirusy poszczepienne znajdują się w grudkach jelitowych.

Wakefield’s Lancet Paper Vindicated – [Yet Again]

Jednocześnie nie informuje Pan  o tym, że prace rzekomo zaprzeczające związkowi autyzmu ze szczepieniami zostały “spłodzone z sufit” vide przypadek duński i  pół miliona dolarów zdefraudowanych.

http://wiadomoscilekarskie.pl/pl/articles/item/18717/epidemiologia_gruzlicy_w_perspektywie_swiata_europy_i_polski

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/02/06/andrew-wakefield-demolishes-ignorant-us-vaccine-lobby/

http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/05/06/wakefield%E2%80%99s-lancet%C2%A0paper%C2%A0vindicated/

http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/06/30/vaccination-causes-autism-%E2%80%93-say-us-government-merck%E2%80%99s-director-of%C2%A0vaccines/

http://pediatrics.aappublications.org/content/125/Supplement_1/S1.full.pdf

 

Dlaczego nie nagłaśnia się faktu wycofania szczepionek przeciwko grypie  ze Szwecji z powodu wzrostu o 660% narkolepsji? W 2009 roku w USA musiano wycofać 800 000 szczepionek dla dzieci firmy Sanofil-Pasteur z powodu “złej jakości”.

Czyli Szwedzi się sparzyli , firmy tracą zyski to trzeba handlować w Polsce?

Jest jeszcze jeden ważny problem. Dlaczego istnieje tak wyraźna sprzeczność interesów pomiędzy sektą wakcynologów a społeczeństwem? Przykładem może być właśnie ta konferencja. Jest to bowiem jedyna chyba konferencja na której uczestnicy dostają zwroty delegacji.

Sprawę wyjaśnia wyraźna sprzeczność interesów tj. podkupywanie czołowych ekspertów przez firmy produkujące szczepionki

Jak podała agencja Bloomberg:

“Johnson&Johnson przekupywał lekarzy z Polski, Grecji i Rumunii”

 

fila 2011-04-10, ostatnia aktualizacja 2011-04-11 08:44:21.0

cyt:”Amerykański Departament Sprawiedliwości udowodnił, że koncert farmaceutyczny przez prawie dziesięć lat wręczał łapówki europejskim lekarzom oraz urzędnikom w Iraku. Za nielegalne zdobywanie zysku Johnson&Johnson (J&J) zapłaci ponad 70 mln dol. – informuje Bloomberg

Drugi co do wielkości sprzedawca produktów medycznych na świecie pieniędzmi oraz wycieczkami „przekonywał” europejskich lekarzy i administratorów szpitali, że ich produkty są najlepsze.

Najbardziej skuteczne okazały się tego typu działania w Grecji. Jak podaje agencja Bloomberg, w latach 1998-2006 koncern zarobił tam ponad 24 mln dol. W Polsce proceder trwał w latach 2000-2006 i dał firmie 4,3 mln dol. W Rumunii natomiast zarobiono 3,5 mln dol. w latach 2000-2007.”

Jak wiemy, sprawę w Polsce skutecznie zatuszowano,  chociaż   np. w Gdańsku w  splotach reklamowych propagujących sprzedaż szczepionek, występował konsultant wojewódzki, a więc urzędnik państwowy.

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

Tzw. Platynowy sponsor Konferencji firma GlaksoSmithKline, została skazana na 3 miliardy dolarów odszkodowania. Podobnie olbrzymie odszkodowanie zapłacił Merck, a w Polsce spokojnie “sponsoruje Konferencje zwane naukowymi”

I w  sytuacji oficjalnego potwierdzenia łapówkarstwa  przez Departament Sprawiedliwości USA zastanawiające jest milczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. A może IPN by pomógł?

Tak na marginesie przypomnę Szanownemu Koledze Kodeks Etyki Lekarskiej, który

normuje zasady postępowania lekarza w stosunku do pacjenta, a w szczególności art. 13 i  15 cyt:

“Art.13

1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.

2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały.

3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego.”

Np. mydła.

 

 

Tak więc wyraźnie widoczny jest fakt wpływu cywilizacji azjatyckiej w wypowiedziach  pana prof. Krzysztofa Simona.

Pan prof. Krzysztof Simon  twierdzi, że dzięki szczepionkom opanowaliśmy choroby zakaźne . W świetle powyższych danych zostawiam to bez komentarza. Szkoda papieru.

Wg.  pana Prof. K.Simona szczepionki to postęp wiedzy medycznej, także to twierdzenie pozostawiam bez komentarza.

Bardzo ciekawe jest kolejne stwierdzenie Kierownika Naukowego konferencji:  ” Ludzie szczepcie się na co się da, zwłaszcza swoje potomstwo” [ str.2 akapit 2]. Jak Szanowny Czytelniku oceniasz ten czysto marketingowy slogan w ustach kierownika naukowego.

Dodatkowego smaczku dodaje  publikacja  Davida Mihalovica z 04 września 2012 roku: ” badania pokazują, że szczepionki przeciw grypie zwiększają samoistne poronienia i martwe porody.”

Także  praca Goldmna wykazała, że wskaźnik strat płodów u szczepionych kobiet wzrósł z 4 do 174 w sezonie grypowym 2008/09, po nagonce z rzekomo świńska grypą w sezonie 2009/10, wzrósł do 535 .

Dodatkowo   podaję, że uznany na świecie wskaźnik śmiertelności niemowląt jest w odwrotnej korelacji z liczbą stosowanych w różnych krajach szczepionek. Czyli im więcej szczepionek dostaje dziecko w pierwszy roku życia,  tym prawdopodobieństwo jego zgon jest większe.

No cóż, jak mówi pan prof. K.Simon, trzeba być konsekwentnym[ 4 akapit, 5 wiersz wywiadu] , nie zabierać dyplomów lekarzom ostrzegającym o konsekwencjach szczepień  [ 5 akapit], ale zmusić firmy farmaceutyczne produkujące te  ………[ wpisać właściwe słowo] do nie tylko sponsorowania konferencji,  ale wypłacania odszkodowań osobom przez nie poszkodowanym.

Jest jeszcze jeden problem, historyczny. Przed 300 laty był we Francji król Ludwik XIV zwany Słoneczko. Charakterystyczną cechą jego dworu było nadmierne używanie perfumów, ponieważ mycie było niewskazane. Kronikarze wspominają eleganckie peruki na zawszawionych głowach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV

Przed ok. 150 laty lekarz węgierski Ignacy Filip Sammelweise udowodnił, że mycie rąk ratuje kobiety przed sepsą i śmiercią.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/ignazsemmelweis.aspx

Przed ok. 70 laty inny lekarz, Sławoj Składkowski , kazał budować wychodki, aby społeczeństwo nabrało nawyków walki z brudem i zarazkami a nie s…….   za stodołą.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_Sławoj_Składkowski

http://dzieje.pl/postacie/felicjan-slawoj-skladkowski

W w XXI wieku zamiast walki z brudem i g…… rozcieranym po d……, mamy perfumy w rodzaju szczepionek. Tylko dlaczego to zwie się nauką?

 

Wypada tylko dodać, że nawet w tej “totalitarnej” Rosji  już od 15  lat szczepienia są nieobowiązkowe, podobnie w większości krajów Unii Europejskiej.

Nasuwają się więc pytania:

1.   Dlaczego w Polsce nadal uważa się perfumowanie (szczepionki) na rozsmarowywane na d… g…… zamiast mycia za naukę  w dodatku popieraną przez Rząd ?

2.   Dlaczego PT Samorządowcy wydają olbrzymie pieniądze na to g…. zamiast podawać tran w szkołach w ramach zapobiegania zachorowaniom?  Podawanie wit.D zostało wielokrotnie udowodnione naukowo jako skuteczny środek walki z zakażeniami?

a.     Łowicz: Darmowe szczepienia dla seniorów gminy

b.     Tarnów: Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców gminy

Polska: Pozostajemy liderem zgłoszeń różyczki

c.   http://www.wydzialszczepien.pl/szczepienia-doroslych.html

d.   czyżby działały inne mechanizmy , bardziej podległe kompetencjom  CBA czy ABW aniżeli medycynie?

3.   Dlaczego PT Episkopat nawołujący do walki z eutanazją i aborcją zachowuje milczenie w tym temacie? Przecież Piąte przykazanie mówi wyraźnie o czynności “nie zabijaj” a nie o metodzie mordowania?

A więc jak widać to jednoznacznie, wracamy do początku a….

C.B.D.O.

PS.1 Ciekawe jak długo IPN będzie utajniał materiały dotyczące Informacji Wojskowej w swoich archiwach związane ze szczepionkami.

 

PS.2    DO DNIA DZISIEJSZEGO TAKŻE BRAK JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, NA JAKIEJ PODSTAWIE I KTO PERSONALNIE DECYDUJE O UMIESZCZENIU DANEJ SZCZEPIONKI NA LIŚCIE SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH!

 

PS.3   PS.1. Drzewiej, lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne, na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest internet.

PS.2 Od miesiąca maja 2012 roku, ginie w internecie cała masa publikacji pojawia się tekst : strona error, albo pojawiają się napisy W twoim kraju zabronione. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!

Piśmiennictwo:

Nowe spojrzenie na powiązanie układu odpornościowego i snu. Mercola.com. 04.sierpnia 2012

Epidemiologia grypy; Virologu Journal 2008.5.29

JJ Cannell, Epidemia Grypy i witamina D ; www.mwdiacalnewstoday; 15.09.2006

Co jest w szczepionkach przeciwko grypie, mogące powodować niepłodność; Mercola com. 18 październik 2010,

Blaylock, Niebezpieczeństwa podawania szczepionek kobietom w ciąży i małym dzieciom, Newsmax Health 12 październik 2009,

Johnson&Johnson przekupuje lekarzy w Polsce, Grecji i Rumunii; PAP 11.04.2001.

M.Urashima et all. Badania z randominacją, suplementacji witaminy D w celu zapobiegania grypie sezonowej w wieku szkolnym American scientis for Nutrition www. centrumin.ac.jp.jakUMIN000001373

Jefferson T.Szczepionka w zapobieganiu grypie u osób starszych The Cochrane Callaboration 2011.8,

Jefferson et all. Cochrane Database Sys,Rev. 2010.07.07 Roma

Connell JJ et all. Epidemiologia grypy a witamina D. Epidemiol.Infect.2006.grudzień,134,1149-40

Immunologia Trop.J.Med.2011;2011,706304 maj05,

Smith S et all. Szczepionki w zapobieganiu grypie u zdrowych dzieci, Cochrane Database Syst.Rev.2008.(2). CD004879

Medical Journal of Ausralia”, 18.11.1967 roku)

Medical Journal of Ausralia”, 9,02.1952 r

Zarazy,%20które%20dziesiątkowały%20ludzkość.webarchive

Joseph R. Fitchett MSc DHMSA DPMSA

Imperial College ool Sch Zdrowia Publicznego, Londo n Ospa%20XIX%20Anglia.webarchive

Miller N,7 reasons schools should NOT mandate vaccines NAtural News.com 2011.lipiec 14

 Adams M,

The 1918 Influenza Pandemic, Vaccines and Flu Shots Natural News.com.2009.marzec 03

Tomljenovic L , Shaw CA .;Adiuwanty szczepionkowe aluminiowe: Czy są bezpieczne?Curr Med Chem. 2011, 18 (17) :2630-7.

; Aluminium ;Medy-%20środowisko-szczepienia/Aluminium%20(chemiczne)%20-%20Choroby%20-%20CTD.html

http://australiansceptics.com/2012/05/20/153/

http://australiansceptics.com/2012/05/16/why-autism-research-goes-nowhere-the-researchers-who-takes-us-down-all-the-blind-alleys/

Wymyślanie Medycznej rzeczywistości http://australiansceptics.com/category/conflict-of-interest/

Szczepienia, http://australiansceptics.com/category/vaccination/

Vaccines and Immunization References and Research Citations Vaccines Have Been Linked to Leukemias and Lymphomas:

31.Bichel, “Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkin’s Disease”, Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

32.Stewart, AM, et al, “Aetiology of Childhood Leukaemia”, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

33.Glathe, H et al, “Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum”, Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

34.Bolognesi, DP, “Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion”, Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

35.Colon, VF, et al, “Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma”, Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

36.Park-Dincsoy, H et al, “Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa”, Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

37.Hugoson, G et al, “The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination”, Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

http://vactruth.com/2012/10/06/chronic-fatigue-syndrome-vaccinations/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=23bb779d0f-10_02_2012_missionary&utm_medium=email

http://vactruth.com/2012/08/18/creating-virulent-strains/

http://vactruth.com/2012/08/09/gardasil-rdna-coroners-inquest/

http://www.youtube.com/watch?v=sjLWbN4uBNI

http://www.vancouversun.com/health/Swine+vaccine+linked+increased+risk+rare+nerve+disorder/6912656/story.html

http://www.vancouversun.com/health/vancouver+finds+shot+linked+H1N1+illness/7217609/story.html

http://www.naturalnews.com/032854_SV40_polio_vaccines.html

http://www.sv40foundation.org/Chronology.html

http://www.nvic.org/Forms/CivilianReactionPage.aspx

http://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/02/vaccines-did-not-save-us-e28093-2-centuries-of-official-statistics.pdf

http://poznajprawde.net/aktualnosci/443-garry-null-przesuchanie-w-sprawie-szczepionek.html

http://www.youtube.com/watch?v=MTXo-J0t490

http://www.youtube.com/watch?v=tr8bEZyFqHg&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=qb8ddJ7G2SA&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=sfdiFkjpT_0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related

Posted on 14 października 2012, in Depopulacja/Medycyna. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: