Category Archives: Darwinizm/Eugenika

Żydzi w Rosji – Sołżenicyn

http://www.dejanlucic.net/JEWS%20IN%20RUSSIA.html

Dejan Lucic tłumaczenie Ola Gordon

Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.

„Kocham silnych przeciwników! Łamanie im kręgosłupów to taka frajda! powiedział Szitow, leningradzki śledczy. A kiedy twój przeciwnik (np. więzień) jest na tyle silny, że odmawia poddania się, a wszystkie twoje metody zawiodły i jesteś wściekły? Wtedy nie hamuj swojej wściekłości! To jest ogromnie satysfakcjonujące, taki wybuch! Niech twoja złość szaleje; nie ograniczaj jej! Nie powstrzymuj się! To wtedy śledczy plują w otwarte usta oskarżonego! I wepchnij mu twarz do pełnego kibla! To jest taki stan umysłu, w którym oni przeciągają wokół za włosy chrześcijańskich wyznawców. Lub sikają w twarz klęczącego więźnia! Po takiej burzy wściekłości czujesz się prawdziwym, uczciwym wobec Boga człowiekiem!” – Aleksander Sołżenicyn – Archipelag gułag

Read the rest of this entry

Reklamy

Zniknął aktywista, który ujawniał plan szczepień w Rosji, na Ukrainie i Białorusi

ROSJA. Alexandor Gonharov, rosyjski aktywista – który ujawniał globalistyczny program eugeniczny, a dokładniej program szczepień, który ma się rozpocząć w 2011 r . – zniknął po otrzymaniu serii pogróżek pod swoim adresem. Ostatnio widziano go 30 października około godziny 22.00, gdy opuszczał swoje biuro. Obiecał ujawnić jak najwięcej szczegółów dotyczących programu eugeniki, między innymi plan sterylizacji kobiet na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Poniżej znajduje się jego oświadczenie z 22 października 2010 roku”

 

Read the rest of this entry

Bóg czy „demon przypadku”? Część II

Marek Chmielowski Ph.D.

Które teorie rozwoju życia na Ziemi są prawdziwe
i czy powinny być nauczane w szkole?


Wnioski z badań genetycznych z początku XXI w.

Streszczenie

W dwu częściowym artykule porównano, w świetle kryteriów stosowanych w naukach ścisłych, konkurencyjne teorie rozwoju życia na Ziemi – Neo-darwinowską Teorię Ewolucji opartej o przypadkowe mutacje i mechanizm selekcji naturalnej, klasyczną Teorię Kreacjonizmu i koncepcję Planu Bożego. W części I oceniono jakość każdej z powyższych teorii w odniesieniu do obserwacji makroskopowych, znanych faktów historycznych i danych z innych dziedzin nauk ścisłych. We wnioskach odniesiono się do negatywnego wpływu czynników ideologicznych na obowiązujące programy nauczania. Opisano także problem wpływu praktyk „poprawności politycznej” na zniekształcanie przez media i szkolnictwo obiektywnego obrazu ewolucji ekosystemów wyłaniającego się z najnowszych badań. W części II przedstawiono ocenę każdej z powyższych teorii w świetle najnowszych badań genetycznych. Zasygnalizowano także zbliżający się przełom w naszym pojmowaniu ewolucji ekosystemów spowodowany dynamicznym rozwojem inżynierii genetycznej i stopniowym odkrywaniem naturalnych mechanizmów genetycznych sterujących rozwojem gatunków.

Read the rest of this entry

Bóg czy „demon przypadku”? Część I

Marek Chmielowski Ph.D.


Które teorie rozwoju życia na Ziemi są prawdziwe
i czy powinny być nauczane w szkole?


Jakość hipotez: Ocena i wnioski z obserwacji makroskopowych

Streszczenie

W dwu częściowym artykule porównano, w świetle kryteriów stosowanych w naukach ścisłych, konkurencyjne teorie rozwoju życia na Ziemi – Neodarwinowską Teorię Ewolucji opartą o przypadkowe mutacje i mechanizm naturalnej selekcji, klasyczną Teorię Kreacjonizmu i koncepcję Planu Bożego. W części I oceniono jakość każdej z powyższych teorii w odniesieniu do obserwacji makroskopowych, znanych faktów historycznych i danych z innych dziedzin nauk ścisłych. We wnioskach odniesiono się do negatywnego wpływu czynników ideologicznych na obowiązujące programy nauczania. Opisano także problem wpływu praktyk „poprawności politycznej” na zniekształcanie przez media i szkolnictwo obiektywnego obrazu ewolucji ekosystemów wyłaniającego się z najnowszych badań. W części II przedstawiono ocenę każdej z powyższych teorii w świetle najnowszych badań genetycznych. Zasygnalizowano także zbliżający się przełom w naszym pojmowaniu ewolucji ekosystemów spowodowany dynamicznym rozwojem inżynierii genetycznej i stopniowym odkrywaniem naturalnych mechanizmów genetycznych sterujących rozwojem gatunków.

Read the rest of this entry

Czy ewolucjonizm jest nauką Matematyka ewolucji a logika ewolucjonistów

Motto: The great majority of sequences can never have been synthesized at all, at any time .
Sir Francis Crick o „podwójnej spirali”, [19], str. 51
Streszczenie
Podano różne zakresy pojęcia ewolucjonizm. Zebrano dostępne obliczenia lub oceny prawdopodobieństw różnych etapów „samoorganizacji materii”, od ewolucji chemikaliów przez „dobór naturalny” dla rozmnażania bezpłciowego oraz płciowego i wreszcie powstawania nowych gatunków. Przedstawiono implikacje tych rachunków dla prawdopodobieństw powstania życia i myśli we Wszechświecie w czasie od Wielkiego Wybuchu do teraz. Wyrażono zaniepokojenie dezinformacją w szkołach na temat zbioru poglądów, często sprzecznych między sobą lub błędnych, a nazywanych „teorią„.
Wyjaśnienie. Nie jest to polemika „kreacjonisty” z „ewolucjonistami”, lecz zastosowanie ogólnie przyjętych kryteriów naukowości i argumentów matematycznych do paradygmatu Ewolucji oraz do wierzeń o podłożu ideologicznym.

Read the rest of this entry