Category Archives: Ateizm

Racjonalista II – nauka – racjonalizm -wiara Agamemnon blog

piątek, 11 lutego 2011

I – Tytuł artykułu zamieszczonego na łamach Racjonalisty: Kara śmierci – prawo boskie czy ludzkie?

Czyli w jakiego Boga wierzył papież Jan Paweł?

autor: Lucjan Ferus

Read the rest of this entry

Reklamy

Ukryty holokaust chrześcijańskich męczenników – ostrzeżenie przed tym, co nadchodzi? – Toby Westermann

Ukryty holokaust chrześcijańskich męczenników dokonuje się na całym świecie. O ile czasem pojawiają się doniesienia o pojedynczych przepadkach mordów i zamieszek, o tyle generalna skala zjawiska jest ignorowana przez media, Narody Zjednoczone, a także większość rządów. Czynniki sprawcze można zaliczyć w znacznej mierze do jednej z dwu grup: islamskich fundamentalistów, lub rządów kontrolowanych przez komunizm.

Read the rest of this entry

Czy w UE powstaje nowa cywilizacja?

[Umieszczam tu nowszą wersją artykułu opublikowanego już w dziale „Inne polityczne”. Bo ten rak anty-cywilizacji jest mocno promowany… MD]

Przemiany

W ostatnim półwieczu obserwujemy nie tylko gwałtowne i radykalne zmiany w Europie i w świecie, ale też ich gwałtowne i sterowane przyspieszenie. Jest to znacząca część postępującej realizacji ideologii globalizmu. Omówię to zjawisko na przykładzie Europy – tylko dla ustalenia uwagi i klarowności (mam nadzieję) wywodu.

Zmiany następują we wszystkich dziedzinach. Wymienię tylko kilka.

– Rewolucja etyczna, obalenie Dekalogu i zastąpienie go regułami nowymi, postępowymi.

– (R-)ewolucja pojęcia prawdy, rozmycie kryteriów jej poznania, a nawet zwątpienie w możliwość i potrzebę jej szukania i opierania się na niej.

– Wzrost bogactwa i silne rozwarstwienie dobrobytu. Bogacenie się uznano za główny motor postępu.

– Szybki wzrost rekordów sportowych przy jednoczesnym postępującym cherłactwie zwykłych ludzi, głównie osób siedzących przed komputerem, a szczególnie dzieci i młodych ludzi.

– Towarzyszy tym przemianom radykalna zmiana znaczenia pojęć. Np. inwestowanie przestało znaczyć budowanie, tworzenie dóbr trwałych, a stało się spekulacją, wyścigiem w oszukiwaniu innych – i to w dodatku w świecie wirtualnym, ale z konsekwencjami w świecie realnym.

– Szczególnie głębokie są zmiany znaczenia abstraktów. Porównajmy (jeśli jeszcze potrafimy), co znaczyły przed stu laty i obecnie pojęcia takie, jak miłość, człowiek, dobro, wolność, prawo (-a), szybkość, jakość, fundamentalizm. I setki innych.

Read the rest of this entry